De afgelopen paar weken bruist het van de schandalen : Na Volkswagen en FIFA volgt vandaag het nieuws dat « Agent nationale recherche verkocht informatie aan de onderwereld ». Ik lees heftige reacties van afkeur op social media. Je kunt je erover (blijven) verbazen.

Of je kunt er een collectief leermoment van maken, te beginnen op de kleinste schaal : voor jouzelf. Heb jij wel eens iets meegemaakt op je werk waarvan je dacht »Hoe is dit mogelijk ? » . If yes, wat deed je er mee ?

Stel dat je wilt iets aankaarten, hoe doe je dat dan? Een paar tips :

  1. Zakelijk : onderzoek de feiten nauwkeurig en objectief. Facts and figures zijn op basis van brongegevens en niet via de tam-tam ;
  2. Ethiek : overweeg de balans van belangen van o.a. onderneming, natuur, medewerkerscollectief, zakenpartners, individuen en je eigen belang ;
  3. Integriteit : is het een integriteitskwestie? Steun ook op de waarden en visie van de firma (zijn er in Nederland nog bedrijven die open communicatie, teamspirit en duurzaamheid niet op de agenda hebben ?) ;
  4. Alternatieven: kom met vernieuwende oplossingen en mogelijkheden ;
  5. Assertief : wees assertief, d.w.z. duidelijk in je standpunt en met respect voor de relatie.

Samengevat : Weet waar de klepel hangt, voordat je klokkenluider wordt en schreeuw er niet overheen !

De rode draad bij grote schandalen: geld. In de loop van de tijd, hebben we nogal wat systemen opgetuigd waarbij geld de hoofdrol speelt en daarmee machtsspelletjes uitlokt. Zonder schandalen goed te praten: Niet iedereen is in de positie en heeft de kracht om daar boven te staan. Hoe is het met jouw eigen Dagobert Duck gesteld ?

Lichtpunten
Ieder nieuw schandaal dat aan het licht komt, is dus als het ware een overwinning op onszelf. De schijnwerpers worden nu gericht op het schandaal in plaats van op de klokkenluider. Kortzichtig gewin zonder oog voor duurzaamheid en algemeen belang dooft langzaam uit. Daarbij wordt het tempo bepaald door wat wij als collectief zo vreedzaam mogelijk kunnen verwerken.
Dus zo kun je het ook bekijken.