‘Menen het te weten is een belangrijk obstakel voor het verwerven van inzicht’.

Socrates, 4de eeuw v. Christus

 

Dialoogsessies Bridge the Gap – werkgevers en millennials

Wij geloven dat dialoog het meest bijdraagt om oog voor elkaar te hebben. Door verschillen te benoemen en te bespreken worden kloven overbrugd. Bridge the Gap Eindhoven 25 juni 2019Bridge the Gap wordt speciaal georganiseerd voor bedrijven en millennials (1980 -2000). Het programma (start eind van de middag) bestaat uit een korte inleiding, dialoogsessies, samen eten en plenaire afsluiting. Tussendoor is er genoeg gelegenheid om contacten te leggen. Waarom doen we dit? Millennials vinden hun kernwaarden niet terug in bedrijven met een conservatieve bedrijfscultuur en -processen. Dit betekent dat veel werkgevers nog niet aantrekkelijk zijn voor millennials, terwijl ze elkaar wel nodig hebben! Bedrijven willen voortbestaan en millennials willen meedoen in de maatschappij! Sparko creëert een veilige omgeving, zonder hiërarchie of competentie, zodat de verschillen worden gewaardeerd. Werkgevers en millennials gaan daarna met nieuwe inzichten naar huis.

Voor uitgebreide informatie klik hier

Dialoog voor teamcohesie

Wij geloven in de kracht van dialoog. In een kort traject van 10 uren (2 dagdelen) kan er al heel veel gebeuren:  het team bundelt haar krachten en transformeert van ‘los zand’ naar klei’. Waarom is dat nodig? Met klei zet je iets neer, niet met los zand. Je kunt een team of groep wel een opdracht geven, maar als het (nog) geen team is, dan blijft resultaat uit.
Het doel van deze dialoogsessies is dat het team van binnenuit transformeert naar een hechte, professionele en dynamische groep, competenties bundelt en competitie buiten houdt.

In-company traject  ‘Werken met Ziel & Zakelijkheid’

Dit traject is bedoeld om als team elkaar te versterken omdat je elkaar leert erkennen en waarderen. Van daaruit ontstaat de kracht om toekomstbestendig te worden. Het traject bestaat uit verschillende stappen, waarbij de manager ontzorgd wordt en dialoog een essentieel onderdeel is:

  1. Kick-off met het hele team;
  2. Medewerkers enquête: waar staan we nu?;
  3. Twee halve dagen diverse dialoog vormen, waarbij de uitslag van de enquête richting geeft aan de onderwerpen die er in jouw bedrijf spelen;
  4. Afsluitende medewerkers enquête: een nieuw begin!

Meer informatie hierover volgt binnenkort op deze website maar je kunt ook alvast bellen naar 0654 940 968.