Sparko betekent Vonk in het Esperanto. De vonk die in beweging zet. De vonk waarmee creatie begint. De vonk die energie geeft. Ik wil mens en organisatie graag in beweging zetten, als ze vastgelopen zijn: …Je suis Sparko.
Het logo symboliseert de drie pijlers waar het volgens mij écht om draait: Kiezen wie je wilt zijn, verantwoordelijkheid nemen voor je keuzes en je verbinden met elkaar. Deze drie elementen komen in al mijn werk terug.

Logo eigendom van Sparko

Sinds de oprichting in 2014 is “Werken met Ziel & Zakelijkheid” mijn slogan. Door in balans met Ziel & Zakelijkheid te werken, kon ik mijzelf ontwikkelen. Dit is een continue en boeiende zoektocht die nooit voorbij gaat. Dit gun ik iedereen!

Sparko heeft een eigen toolkit ontwikkeld: de producten zijn herkenbaar door het logo ‘Wij werken met Ziel en Zakelijkheid’.

Let op: Het is niet toegestaan de logo’s te gebruiken zonder expliciete toestemming van Sparko.