‘Communiceren is zo dicht mogelijk langs elkaar heen praten. Wees je er dus van bewust dat de ontvanger iets anders kan begrijpen dan de zender bedoeld heeft.’

Communicatie

 

Communiceren doen we non-stop. Ook zonder iets zeggen, spreken we boekdelen via ons gezichtsuitdrukking of lichaamshouding. Zelfs onze woordkeuze, toon van onze stem en hoe we ergens over denken, of we positief of negatief gestemd zijn, … alles is communicatie en alles is van invloed. Onze gedachten uiten zich in ons gedrag.

Het woord ‘lichaamstaal’ krijgt nog meer diepgang: ons lichaam vertelt hoe we ons voelen, maar voelt ook duidelijker de bedoelingen van een ander aan. Zit je op elkaars golflengte? Ook deze vraag gaat verder dan je denkt: golflengtes bepalen nog meer de mate van aantrekking en dus ook van…. afstoting!

Communicatie betekent verbinden. De kracht van taal en communicatie is sterk, indrukwekkend en mysterieus tegelijkertijd…

 

Team Cohesie

Cohesie is “de onderlinge aantrekkingskracht van gelijken zonder dat er sprake is van kunstmatig ingrijpen van buiten af”. De positieve energie die daarbij vrijkomt is intrinsiek: dus van binnen naar buiten. Als je vanuit cohesie werkt, hoef je geen trucjes te leren of toe te passen, want het is een natuurlijke communicatie. Iedere organisatie wordt gedwongen om niet alleen op de inhoud maar meer en meer focus te leggen op de getransformeerde menselijke relaties. “Cohesie” is de verbinding die ontstaat als je boven de dagelijkse operationele gesprekken uitstijgt en je team of organisatie op een meer spirituele manier benadert. Sparko zoekt niet naar het verklaren of analyseren waarom iemand is (geworden), zoals hij is. Maar ze zoekt met het team, naar het antwoord op de kernvraag: “Wat wil hier gebeuren?”

Sparko geeft meer diepgang in communicatie en begeleidt zo naar Teamcohesie.

 

Diepgang en effectiviteit in communicatie

Spreek je met elkaar over feiten? Als beiden op hetzelfde niveau communiceren is de communicatie effectief. Maar zie je ook als je gesprekspartner met emoties of bezieling spreekt? Wanneer je geen rekening houdt hiermee, dan is de communicatie niet effectief. Communicatie lijkt dan meer op een raadsel en ben je je niet bewust wat er gebeurt. Wanneer je collega of medewerker diep geraakt is door een levensgebeurtenis  of een transformerende reis… Hoe ga je daarmee om? Niet alleen oudere werknemers krijgen te maken met levensvragen, maar ook steeds meer jongere werknemers. Leiderschap kan hier niet omheen en moet ruimte maken voor het welzijn van de mensen. Zonder welzijn kan er geen welvaart zijn. Blijven spreken over feiten, terwijl de ander op het niveau van beleving of levensvragen zit, is niet effectief en tast vroeg of laat de relatie aan. Dan verbaast het je niet meer dat mensen op zoek gaan naar een andere werkomgeving.

Sparko geeft aandacht aan effectieve communicatie voor een optimale relatie.