Anita Weststrate is de oprichter van Sparko (okt 2014). Daarvoor heeft ze meer dan 25 jaar gewerkt in verschillende functies, in verschillende bedrijven, in binnen- en buitenland, als medewerker, als manager, als trainer en als lid van de Ondernemingsraad.

Met dezelfde bezieling en oplossingsgerichte aanpak waarmee ze zich altijd heeft ingezet, zet ze nu haar ervaring en vaardigheden in om het bedrijfsleven vernieuwende impulsen te geven.

Sparko is mede geïnspireerd door de maatschappelijke ontwikkelingen en de vele gesprekken met mensen uit het bedrijfsleven. De wereld verandert in een rap tempo en onze (economische en financiële) structuren ontkomen niet aan hervorming. In het bedrijfsleven groeit ook de behoefte aan dialoog, nieuwe oplossingen en ouderwetse bezieling. Creativiteit zit volop in de lucht, …nu nog inademen!

De kracht van Anita zit niet alleen in haar persoonlijkheid en ‘hart voor de zaak’ maar ook in haar competenties op het gebied van communicatievaardigheden, leidinggeven en begeleiden, talenkennis, Lean Six Sigma, kennis van bedrijfsprocessen en van het reilen en zeilen in een Ondernemingsraad.

In de rol van Communicatie- en Teamcoach legt Anita snel de vinger op de zere plek waarna een team weer kan als één verder kan. In verband met de privacy van organisaties die hun problemen voorlegden, worden in de praktijkvoorbeelden geen namen genoemd.

Persoonlijke motivatie

Mijn twee dochters zijn geboren tussen 1980 en 2000: ze zijn van de generatie die we Millennials of Young Professionals noemen. Werken met Ziel & Zakelijkheid omvat een aantal nieuwe kernwaarden die deze generatie nu massaal introduceert, maar zijn voor sommige bedrijven nog moeilijk te integreren. Met Sparko weet ik beide partijen met elkaar te verbinden. Ieder (jong) mens over een talent beschikt om zich zinvol in te zetten en mee te doen in onze maatschappij. Daarom is Sparko ook supporter van Bravico .