Drie x een andere blik op de OR

De ondernemingsraad (OR) of medezeggenschapsraad is een een afspiegeling van de medewerkers van een grote organisatie. Zijn doel is invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie door te horen, zien en …mee te spreken! Een OR is van nature een uitdagende gesprekspartner voor iedere Bestuurder. Waarom? De Bestuurder heeft namelijk geen medezeggenschap over het team:

  • Verplichting door de Wet Op Ondernemingsraden (WOR)
  • Samengesteld op basis van verkiezingen door medewerkers
  • Geen vereisten aan opleidingsniveau, competenties of vaardigheden

Verandering willen zien, zet mensen in beweging. Logisch dat de meeste OR-leden dan ook erg betrokken zijn maar niet tevreden (genoeg). De Bestuurder kan zich dus laten inspireren en zijn voordeel er mee doen! Zo zou de medezeggenschap idealiter zijn: een win-win situatie. Helaas is dit niet overal de praktijk.

Oud nieuws

Voor ieder nieuwe OR, en ook bij zij-instroom, is het altijd belangrijk om de spelregels (WOR) te kennen. Daarnaast zijn er verschillende standaardtrainingen mogelijk voor teamontwikkeling. Dit is nodig om ELKAAR te leren kennen. Maar ook geldt: pas in verbinding met de ander leer je JEZELF goed kennen. Daarom is een OR een ideale plek voor persoonlijke ontwikkeling!

Een OR krijgt al gauw te maken met complexere organisatorische, financiële, juridische en sociale vraagstukken. Een workshop waarin inhoudelijke basiskennis wordt geleerd, is dan ook een minimaal nodig om je (een beetje) te kunnen verplaatsen in de rol van de Bestuurder. Tot zover niets nieuws aan de horizon.

Een nieuwe blik op de OR: de paradox!

Al jaren ben ik ervan overtuigd dat er voor de OR een belangrijkere rol is weggelegd dan de mensen zelf zien. Hoe kan een OR groeien tot een inspirerende en strategische gesprekspartner? Dit vraagt om een andere kijk op het fenomeen medezeggenschapsraad.

  • Van dualiteit naar eenheid

De WOR én de standaard trainingen onderstrepen (geschreven en ongeschreven) de posities van OR en Bestuurder als ‘tegenover elkaar’. Dit gaat niet goed gepaard met ‘samen werken’ voor het gemeenschappelijke doel. Dit vraagt om bewustwording en een andere mindset. In een gelijkwaardige partnership blijven wetboeken zoveel mogelijk dicht en ga je met elkaar in dialoog.

  • Van slachtoffer naar dader

Ontevredenheid is de motivator om lid van de OR te worden maar dit zit enorm in de weg als je OR lid bent. Ontevredenheid leidt tot slachtofferschap en is een vorm van stress en angst. Negatieve emoties zijn slechte raadgevers en slaan creativiteit lam. Maar met nieuwe ideeën en de juiste communicatie kun je als OR juist het onderscheid maken. Een zelfbewuste OR is niet de bal, maar de speler op het veld!

  • Van binnen naar buiten

We leven in een verandering van tijdperk. Traditionele systemen moeten ruimte maken voor nieuwe en de technologische ontwikkelingen versnellen deze processen op alle gebieden. Dit voelt voor veel mensen onveilig, maar we kunnen niet terug naar vroeger. Veiligheid creëren we nu zelf door veerkrachtig te worden en met positieve bezieling te werken. Een OR die hierin een rolmodel is, zal dit uitstralen naar de rest van de organisatie…en de Bestuurder: Samen sterk door de transitie heen!

Wil je graag met je OR op een ander niveau functioneren en waarde toevoegen? Er is meer mogelijk dan je denkt! Maar eerst even samen koffie drinken ;-).