Een OR is een kleurrijk gezelschap dat het beste uit de verf komt door scherp te zijn. En soms buiten de lijntjes durft te kleuren.

Vanuit het hart

Vanuit de overtuiging dat vernieuwingskracht vanuit het hart van mens en organisatie komt, richt Sparko zich dan ook in de eerste plaats tot Ondernemingsraden en Directie. De Ondernemingsraad (OR), als representatieve afspiegeling van de werknemers, is het hart van de grotere organisatie. Een OR die zich pro-actief en opbouwend opstelt, wordt door iedere Bestuurder gewaardeerd. Een OR die zich ontwikkelt tot een professionele gesprekspartner vindt gehoor bij haar Bestuurder. De OR kan veel meer betekenen…. maar dient het nu zelf in te vullen.

Cursus Teamcohesie

Een kort traject waarbij het team haar krachten bundelt en zo transformeert van ‘los zand’ naar klei’. Waarom is dat nodig? Met klei zet je iets neer, niet met los zand. Je kunt een team of groep wel een opdracht geven, maar als het (nog) geen team is, dan blijft resultaat uit.

Het doel van de cursus is dat het team van binnenuit transformeert naar een hechte, professionele en dynamische groep, competenties bundelt en competitie buiten houdt. Je bent een team als iedereen zichzelf kent. Niet alleen je rol of functie of taakverantwoordelijkheid, maar jouw verantwoordelijkheid door je mens-zijn. Steeds meer mensen zoeken naar bezieling en gaan anders in het leven staan. Daarmee groeit de behoefte om ook op je werk, met je team, met Ziel & Zakelijkheid te gaan werken!

Voor wie?

Voor Ondernemingsraden (OR)  die pro-actief en professioneel willen zijn, zichzelf op de kaart willen zetten, maar niet weet waar te beginnen en daar een stukje begeleiding bij kunnen gebruiken.  Voor Directies, die door de druk van buitenaf, uit elkaar gedreven en samen terug willen naar de kern. Voorbeelden:

 • Bij het vormen van een nieuwe OR
 • Wanneer projecten worden opgepakt met thema’s, zoals Bevorderen van Duurzame Inzetbaarheid, De kracht van diversiteit (voor multinationals), Levensfasebewust ondernemen, Personeelstevredenheid vergroten,  People Management, Verzuim- en verloopmanagement etc
 • Wanneer een drempel wordt ervaren om een delicaat of complex onderwerp aan te snijden: hoe maak je de brug?
 • Bij grote verschillen in de OR wat betreft cultuur, opleiding, leeftijd en salaris
 • Wanneer gedane investeringen in opleidingen en teambuilding onvoldoende vernieuwing opleverden
 • Wanneer medewerkers terugkomen van een transformerende (innerlijke) reis (pelgrimswandeltocht, vision quest, mindfulness, therapie, yoga etc) en opnieuw aansluiting willen vinden in de -tot dan toe- onveranderde omgeving.

Wat biedt deze cursus?
Deze cursus biedt een veilige ruimte voor de ontwikkeling van:

 • teamspirit
 • compassie
 • zingeving
 • filosofische reflectie
 • zelf coaching
 • communicatie
 • constructieve feedback
 • nieuw leiderschap

De cursus bestaat uit verschillende fases met een doorlooptijd tot max.12 weken afhankelijk van het thema en de groepsgrootte. De cursus is altijd op maat en is een mix van team- en persoonsontwikkeling. Er zal altijd eerst een kennismakingsgesprek plaatsvinden. Ieder gesprek, ook een kennismakingsgesprek, wordt vertrouwelijk behandeld. Na de kennismaking, worden details en een richtofferte gemaakt aan de hand van de situatieschets. Deze cursus onderscheidt zich van vakinhoudelijke trainingen: Sparko richt zich specifiek op vorm en communicatie maar is geen standaard communicatie cursus.

Behalve een cursus rondom een specifiek thema, kan ook een eenmalige begeleiding een uitkomst bieden. Daarom kunt u hier ook terecht als u op zoek bent naar een Inspirerend en bezielend Gespreksbegeleider of een Workshop Werken met Ziel & Zakelijkheid.