Ben jij lid van de ondernemingsraad of op een andere manier maatschappelijk betrokken? Dan inspireert dit jou vast! Onderstaande uitspraken van de gasten –  BM-ers (Belangrijke Managers) –  noteerde ik tijdens het MNO congres in Utrecht op 17 nov 2017 over het thema : ‘Flexibiliteit en de medezeggenschap’, omdat ze mij aan het denken hebben gezet.

Kort door de bocht: iedereen was het er wel mee eens dat er iets moet gebeuren. Duidelijk is ook dat lef nodig is om als eerste die stap te zetten. Bedrijven beconcurreren elkaar op arbeidskosten, om zodoende hun positie te handhaven,  waardoor onze welvaart staat als geheel erodeert.

Sommige bedrijven kennen tot wel 40% flexibele schil, maar dat zie je niet terug in de OR! Tijdens het congres opperde ik  dan ook ‘Maak een begin! Geef de flexibele schil vaste zetels (pro rata) in de OR’. Dit idee werd positief ontvangen, maar ja…waar begin je en wie begint er? Ben jij die pionier in de medezeggenschap die zijn OR daadkrachtig en representatief wil maken? Wil jij onderzoeken of jouw OR deze vernieuwing aandurft?  Er is maar een klein beetje lef voor nodig voor de eerste stap, even Sparko bellen ;-)!

De uitspraken…

 • Wendbaarheid wordt van bedrijven verwacht. Wendbaarheid wordt ook van mensen zelf verwacht.
 • People matter. Results count.
 • Om onze welvaart te kunnen behouden, met een krimpende bevolking, moet de productiviteit omhoog.
 • Een leven lang leren is een mindset om je aan te passen.
 • “All you can train”-concept: je hoeft niet meer aan je manager te vragen of en wat je mag leren. Een bedrijf heeft haar eigen academy voor haar personeel. De cursussen kunnen worden gevolgd vanaf de werkplek en het mag onder werktijd.
 • Het gaat steeds meer om soft skills.
 • Van contract-gedreven, naar mens-gedreven.
 • De grote vraag is : hoe richten we de toekomstige arbeidsmarkt in? Deze vraag is groter dan alleen de flexibele schil.
 • Wat doen we met mensen die niet mee kunnen komen?
 • Hoe kunnen we conjunctuur-ongevoelig werken?
 • De cao maakt vaste medewerkers vast. Als in de cao staat dat vaste medewerkers flexibel moeten zijn, is er minder flex nodig.
 • China is superflexibel. Mensen vertrekken van het ene op het andere moment. Om dat te voorkomen, moet je meer bieden dan alleen loon.
 • Verschillen in Europa: In België is het moeilijk om mensen te ontslaan. In Zwitserland is het gemakkelijk om iemand te ontslaan, maar daar staan dan ook hogere salarissen tegenover. Ergo: Meer zekerheid leidt tot lagere lonen.
 • Nederland is een land met een sterke sociale cohesie. Als 40% flexibele schil de nieuwe norm wordt, erodeert deze basis.
 • Het opportunisme van werkgevers leidt tot de huidige flexschil.
 • Er zouden pools tussen werkgevers moeten komen om mensen te blijven scholen en aan het werk te houden.
 • Het is kortzichtig om alleen vanuit eerste kostenberekening te flexibiliseren.Ontwikkeling Flexibele schil
 • Het aantal bedrijfsongevallen met de dood tot gevolg is in 2017 gestegen.
 • Flexibiliteit zorgt dat de maatschappij uitgehold wordt: concurrentie op arbeidskosten werkt erosie in de hand.
 • Uit enquête bij het aanwezige publiek (leden van ondernemingsraden van multinationale bedrijven) blijkt dat de meesten vinden dat een flexibele schil van 22% het maximaal toelaatbare zou moeten zijn.

Mijn suggestie is om een eerste stap te maken door aan de flexibele schil een vaste plek te geven in de OR. We weten dat het arbeidslandschap nog drastisch zal veranderen, maar nu is het gat te groot. Ben je geïnteresseerd om hier pionier in te zijn en een vernieuwende OR op de kaart te zetten? Sparko bruist met je mee!