‘Menen het te weten is een belangrijk obstakel voor het verwerven van inzicht’.

Socrates, 4de eeuw v. Christus

Filosofie

Gedurende ons hele leven worden we gevormd. Wat we meegemaakt hebben, wat we meekrijgen van onze ouders en de omstandigheden waarin we leven zijn voorwaarden die ons een persoonlijk kader geven waarbinnen wij functioneren; overtuigingen en oordelen over onszelf, maar ook over de ander. Over hoe we met elkaar om gaan en ook hoe we behoren te werken is onze conditionering. Dat is geen nieuws, maar …anno 2017 veranderen de condities!

Door op een filosofische manier te begeleiden, zet Sparko je in beweging om zelfstandig te denken, kritische vragen te stellen, zonder oordeel te luisteren en helder te argumenteren. Je wordt uitgedaagd om buiten je eigen conditionering te gaan. En zo wordt een nieuwe, positieve, dynamiek in gang gezet!

Filosofie is spiritueel van aard, een Filosoof vraagt zich af wat waar is. De waarheid is vanaf nu veel meer en groter dan we wetenschappelijk kunnen bewijzen. Bestaat De Waarheid eigenlijk wel? De wetenschap verplicht zichzelf tot verklaringen vanuit de ratio, causaliteit, oorzaak en gevolg en omkaderde mogelijkheden. Ons innerlijk weten, dat is onze eigen waarheid, vindt haar oorsprong in ons hart, synchroniciteit, het ‘toeval’ en onbegrensde en onverklaarbare mogelijkheden.

Sparko begeleidt op een spiritueel filosofische manier, waarbij synchroniciteit precies op tijd inzichten verschaft.