Je hebt vast het nieuws gehoord: Sinds 1974 wereldwijd toegepast maar nu heeft de EU besloten dat het nog 5 jaar gebruikt mag worden. Het gaat over glyfosaat, merknaam Roundup, een van de meest gebruikte en controversiële bestrijdingsmiddelen. Dit besluit vanwege economisch belang en ondanks de weerstand vanuit de ecologische tak, die met feiten wil aantonen dat het gebruik mens en natuur beschadigt. Ook wordt gemeld dat het Nederlands drinkwater aangetast is door gebruik van dit bestrijdingsmiddel.

Het oordeel van de Europese rechtbank valt veel mensen zwaar en er wordt schandaal van gesproken als je social media leest. Ik begrijp de emoties, maar zie dit als een kans om onze individuele verantwoordelijkheid te nemen. Hoe kan jij je invloed uitoefenen?

Mag verkocht worden versus moet gekocht worden

De rechtbank besluit dat dit bestrijdingsmiddel slechts 5 jaar nog verkocht mag worden en dat is korter dan gewenst door de fabrikant. Dat betekent dat Monsanto als een speer een beter product moet ontwikkelen. Ondertussen kun jij vandaag al beginnen om dit product niet meer aan te schaffen voor gebruik in je eigen tuin. Het gebruik ervan op bestraat gedeelte is sowieso al verboden! Ook in je rol als inkoper van deze producten is het nu aan jou om je te laten zien waar je voor staat. Sta je alleen voor omzet of speelt ethiek ook een rol? Ook de inkopers van de grote supermarktketens, de klanten van de agrarische sector, krijgen nu ook een gewetensvraag: kun je een partner blijven van je toeleverancier als die besluit om direct op een ecologisch verantwoorde manier te gaan werken?

Wat is jouw economisch belang?

Economische belangen spelen een grote rol bij het vasthouden aan oude gewoonten. Grote economische belangen staan in verhouding met het gebrek aan wendbaarheid van grote ondernemingen. Zodra het tegenzit, wordt als tegengif vaak maar éen middel toegediend, namelijk reorganiseren oftewel ontslagronde.  Maar kijk uit! Ook als particulier heb je een economisch belang: als je besluit Monsanto niet meer te steunen (wie A zegt, moet B zeggen) , kun jij per saldo duurder uit zijn. Een ecologisch alternatief (of het nu gaat om voedsel of tuintegels schoon maken) draait minder grote productie aantallen en is daardoor kostbaarder. Ben jij bereid om op persoonlijke titel deze investering te doen? Of zie jij een andere oplossing?

Ben jij de eerste of de laatste?

We willen graag dat de boosdoener als eerste het initiatief neemt om te veranderen, om de wereld te verbeteren. We wachten af en wijzen naar elkaar. Maar wie is de boosdoener? Een bedrijf ontwikkelt producten om aan de behoefte van zijn markt te voldoen, dat heet marketing. Als er zoveel monden gevoed moeten worden, kun je beter het risico van een slechte oogst zo klein mogelijk maken. Dat waren we toen toch wel met elkaar eens? Dus ooit is voor ons eigen bestwil deze weg gekozen, niet wetend wat we nu weten. Het initiatief nemen in zo’n grote verandering is risicovol en vraagt om lef. Daarom zal de eerste respect afdwingen: hoor jij bij de eersten?

Wat is de boodschap voor jouw Ondernemingsraad?

In ieder bedrijf liggen vraagstukken die om lef vragen. Deze blijven meestal zolang mogelijk liggen. Vooral als de belangen groot zijn. Maak eens een overzicht voor jezelf: Waardoor is de situatie zo ontstaan? Wat zijn de gevolgen van doorgaan? Wat zijn de gevolgen van stoppen op korte en lange termijn? Welke oplossing kan de OR bedenken? Zijn we wendbaar genoeg om het tij te keren? Wat is daar voor nodig als we geen mensen willen kwijtraken onderweg? Vooral de vraag waardoor is dit zo gekomen slaan we graag over, maar dit is nu juist de reden dat je wel uitkijkt voordat je elkaar verwijten gaat maken!

Als je samen verantwoordelijk wilt zijn voor de onderneming, is dat het moment dat je het kunt laten zien! Lukt het niet vanzelf? Bel me dan gerust met de vraag: Wat kan Sparko voor ons betekenen?