Keuze of Beslissing?

Vandaag even stilgestaan bij het verschil tussen kiezen en beslissen. Beslissen gaat over een volgende stap in een proces, vaak afgewogen (belangen) en beredeneerd: ratio dus. Kiezen is spontaner en kan uit het niets tevoorschijn komen. Je kiest met je hart (denk...